Beautiful public dashboards

Beautiful public dashboards